Đây là một giàn mini trồng rau sạch của chú Cảnh ở Bình Thạnh được Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics thi công và lắp đặt tuy hệ mini nhưng số lượng này cũng đủ cho vợ chồng chú sử dụng.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-rau-sach-aquaponics-cua-chu-canh

Các bạn thấy hệ rau sạch  mini này được thiết kế đẹp mắt không?

gian-rau-sach-aquaponics-cua-chu-canh-1

Dưới ánh mắt trực tiếp thì rau của Aquaponics phát triển tốt hơn

gian-rau-sach-aquaponics-cua-chu-canh-2

Nhìn đã chưa nè!

gian-rau-sach-aquaponics-cua-chu-canh-3