HAPPY NEW YEAR 2018!
Kết thúc HÓNG 2017 – Hoàn thành hệ RXCS Aquapnics đôi 12 khay rau 100L + 2 hồ cá 750L nhà anh Nam, Bình Dương: không gian sân thượng thoáng mát, bao quanh là rừng cây xanh. HÓNG RAU XANH + CÁ SẠCH 2018!

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-12-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l he-aquaponics-12-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l-1 he-aquaponics-12-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l-2 he-aquaponics-12-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l-3