Chị Hà, Q.Tân Bình nói “Thực phẩm an toàn là không chờ đợi” nên team RXCS Aquaponics tranh thủ hết sinh lực hoàn thành hệ đôi 12 Khay rau 100L + 2 hồ cá 750: khung sân thượng nhà chị Hà trở thành giàn leo khủng…Tết chờ mần rau xanh non lên thôi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-12-khau-rau-100l_1 gian-leo-khung-he-aquaponics-12-khau-rau-100l_1 he-aquaponics-12-khau-rau-100l gian-leo-khung-he-aquaponics-12-khau-rau-100l