Vậy có đủ cho cuối tuần chưa ta!?! Đi bảo dưỡng hệ RXCS Aquaponics được khách tặng luôn cá mang về…vì khách có nhiều cá quá đi mà…: cá tai tượng như này nên chiên xù hay lẫu nhỉ?!?

TT TN TN V AQUAPONICS.

Thư viện hình ảnh, clip thực tế RXCS Aquaponics.

Kênh Youtube RXCS Aquaponics.

Facebook RXCS Aquaponics.

Liên hệ công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ Aquaponics