Hệ Aquaponics được duy trì nhờ vào năm (05) yếu tố chính đó là: cá, vi sinh vật, cây, nước, không khí và ba (03) điều kiện hỗ trợ: ánh sáng, thức ăn cho cá và năng lượng điện. Sự kết hợp này mang lại lợi ích thiết thực và tính độc đáo của Aquaponics.

Trái tim kết nối tuần hoàn hệ Aquaponics nằm trong phi điều tiết nước với vai trò 2 bộ lọc chính:

  • Bộ lọc cơ: giúp lọc thô các chất thải cứng kích thước lớn đảm bảo hệ thống nước luôn trong suốt và không tắc nghẽn trong quá trình sử dụng.
  • Bộ lọc (màng) vi sinh: giúp cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo Rau – Cá – Nước phát triển tự nhiên trong hệ Aquaponics. Cụ thể phản ứng hóa học Nitrate hóa: chất thải cá dưới dạng Amoniac (NH₃) được vi khuẩn Nitrosomonas ôxy hóa tạo thành Nitrit (NO₂), Nitrit được vi khuẩn Nitrobacter ôxy hóa thành Nitrat (NO₃) chính là dinh dưỡng cung cấp cho cây.

Ngoài ra, các yếu tố như độ pH nước từ 6,5 – 7,5 và nhiệt độ nước từ 17 – 34oC đảm bảo cân bằng của hệ Aquaponics, giúp rau cá phát triển tốt.

TẤT TẦN TẬN VỀ AQUAPONICS.

Thư viện hình ảnh, clip thực tế RXCS Aquaponics.

Kênh Youtube RXCS Aquaponics.

Facebook RXCS Aquaponics.

Liên hệ công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ Aquaponics.