Mỗi lần thăm hệ RXCS Aquaponcs khủng 18 khay rau 100L + 3 hồ cá 750L nhà anh Châu, Q7 là mỗi cảm xúc khác nhau: lần này là giàn leo cà chua khủng khiếp…để đây không nói gì…(còn tiếp).

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.gian-ca-chua-khung-trong-he-aquaponics_1 gian-ca-chua-khung-trong-he-aquaponics gian-ca-chua-khung-trong-he-aquaponics_2 gian-ca-chua-khung-trong-he-aquaponics_3 gian-ca-chua-khung-trong-he-aquaponics_4