Công tác chăm sóc, bảo dưỡng giàn RXCS Aquaponics luôn được thực hiện định kỳ hoặc khẩn cấp như một phần không thể thiếu trong cam kết chất lượng dịch vụ với mọi khách hàng nên bạn cứ yên tâm nhé.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_2 dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_3 dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_4 dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_5

dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_4

dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_3

dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_2

dich-vu-cham-soc-dinh-ky-gian-aquaponics_1