Giàn RXCS Aquaponics 5 khay rau 100l + hồ cá 750l nhà chị Oanh, Bình Thạnh: chuyên trị xà lách, rau cải hay sao mà đẹp zị ta…măm măm măm…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

xa-lach-trong-he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l xa-lach-trong-he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l-1 xa-lach-trong-he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l-2 xa-lach-trong-he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l-3