Cuối tuần hoàn thành giàn RXCS Aquaponics 5 khay rau 100l, hồ cá 750L kèm giàn leo nhà anh Bình, Q7: sân thượng gọn gàng sạch đẹp, view ra hàng cây thật là thiên nhiên…chờ Rau Xanh, Cá Sạch để ăn nữa thì còn gì bằng…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l-1 he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l-2 he-aquaponics-5-khay-rau-100l-ho-ca-750l-3