Hoàn thiện và thả cá giàn RXCS Aquaponics 8 khay rau 100L nhà anh Việt, Q8: tươm tất, giàn leo nhìn ngầu ngầu…chờ Rau Xanh lên thôi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-quan-8_3

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-quan-8_2

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-quan-8_1

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-quan-8