Cuối tuần kịp hoàn thành và thả cá cho giàn RCCS Aquaponics 8 khay rau 100L nhà anh Minh “đại gia”, Tp.Vũng Tàu: từ nay biệt thự ngoài hồ bơi, vườn cây còn có thêm vườn RAU XANH và hồ CÁ SẠCH rồi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-vung-tau

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-vung-tau_1

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-vung-tau_2

he-aquaponics-8-khay-rau-100l-vung-tau_3