Hệ RXCS Aquaponics 3 giàn 18 khay rau 100L, 3 hồ cá 750L: cây leo bầu, mướp quá khủng, còn rau thì đủ các loại có vẻ nhà anh Châu, Q7 chưa muốn ăn hay sao nhỉ…hihi

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

bau-tren-he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7_1 he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7 he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7_1 muop-tren-he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7_1

muop-tren-he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7_1

he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7_1

he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7

bau-tren-he-aquaponics-18-khay-rau-100l-quan-7_1