Hệ RXCS Aquaponics đôi 10 khay rau 100L, 2 bồn cá 750L sau 6 tháng nhà anh Hòa, Tân Bình: rau cải, muống, đậu bắp, đặc biệt giàn mướp thì để đây không nói gì… Giờ anh Hòa quyết định lắp thêm giàn 5 khay 100L và 1 hồ cá 750L phủ kín sân thượng luôn…hóng…hóng…hóng!

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-10-khay-rau-100l-ho-ca-750l

gian-muop-he-aquaponics-10-khay-rau-100l-ho-ca-750l_1gian-muop-he-aquaponics-10-khay-rau-100l-ho-ca-750lcai-va-dau-bap-he-aquaponics-10-khay-rau-100l-ho-ca-750lrau-cai-he-aquaponics-10-khay-rau-100l-ho-ca-750l