Tiếp tục hoàn thành giàn RXCS Aquaponics 7 khay rau 100L giả đá hoa cương + bồn cá 750L + giàn leo nhà anh Sang, Q7: view sân thượng quá thoáng đẹp cùng với khay rau màu đá hoa cương trắng làm sáng bừng không gian sân thượng nhỉ…ngóng tiếp vườn RAU XANH ao CÁ SẠCH thôi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

khay-rau-gia-da-hoa-cuong-he-aquaponics khay-rau-gia-da-hoa-cuong-he-aquaponics-1 khay-rau-gia-da-hoa-cuong-he-aquaponics-2 khay-rau-gia-da-hoa-cuong-he-aquaponics-3