Anh em sinh đôi với hệ RXCS Aquaponics 7 khay rau 100l tại trường mầm non ở Q.9 của cô Tuyến: đặt tại sân thượng trường mầm non Q.6 vừa thu hoạch đợt đầu. Hai bên lắp 2 bục cho các bé tập làm nông dân XANH SẠCH nè.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-cho-truong-mam-non-3

he-aquaponics-cho-truong-mam-non-2

he-aquaponics-cho-truong-mam-non-1

he-aquaponics-cho-truong-mam-non

he-aquaponics-cho-truong-mam-non-4