Anh Việt Q12 lại khoe ăn sáng “sạch đạm bạc” và ngắm mưa RXCS Aquaponics nè… Khỏi  phải đi chợ nhờ RXCS Aquaponics nè.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

mi-goi-an-cung-rau-cai-aquaponics_1

mi-goi-an-cung-rau-cai-aquaponics_2

mi-goi-an-cung-rau-cai-aquaponics_3

mi-goi-an-cung-rau-cai-aquaponics_4

mi-goi-an-cung-rau-cai-aquaponics_5