Các giai đoạn phát triển của cây trồng hệ Aquaponics

Rau sạch trong dinh dưỡng hàng ngày

Ăn rau gì có nhiều dinh dưỡng nhất? Nước ta có nhiều loại rau đa dạng, phong phú. Nhìn chung […]

Xem thêm
Thẻ:, Chức năng bình luận bị tắt ở Rau sạch trong dinh dưỡng hàng ngày

Cả xã hội mất niềm tin vào thực phẩm?

Tại sao một nước nông nghiệp như Việt Nam mà lại khó tìm ra thực phẩm sạch? Để bảo vệ […]

Xem thêm
Thẻ: Chức năng bình luận bị tắt ở Cả xã hội mất niềm tin vào thực phẩm?
Dự án trông rau sạch

Chu trình hoạt động hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics

Hình: Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics cơ bản Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics cơ bản gồm các thành […]

Xem thêm
Thẻ:, , Chức năng bình luận bị tắt ở Chu trình hoạt động hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics
Vấn đề rau sạch của Việt Nam hiện nay

Giới thiệu hệ thống Aquaponics

Nhu cầu dùng thực phẩm xanh, sạch đang ngày càng tăng khi mà thực phẩm bẩn đang từng bước xâm [...] Xem thêm
Thẻ:, , Chức năng bình luận bị tắt ở Giới thiệu hệ thống Aquaponics