Đủ các loại cá nước ngọt như cá rô phi, cá chép, cá điêu hồng, cá trê… trong bồn cá đến 2,000L.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.