Thăm hệ RXCS Aquaponics 8 khay rau 100L + bồn cá 750L + giàn leo nhà anh Giang, KĐT Vạn Phúc, BD: rau lá sum suê nào là mồng tơi, quế thơm, cải, rau muống, bạc hà…và đàn cá điêu hồng tung tăng quá đã luôn…

ca-dieu-hong-trong-gian-aquaponics-kdc-van-phuc-binh-duong tham-gian-aquaponics-kdc-van-phuc-binh-duong tham-gian-aquaponics-kdc-van-phuc-binh-duong_1 tham-gian-aquaponics-kdc-van-phuc-binh-duong_2

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

Thật không thể tin được là hệ Aquaponics có thể tận dụng hồ cá cảnh có sẵn của chủ nhà, nhưng lợi hại hơn ở chổ giúp chủ nhà “nhất tiển song điêu” vừa có thể   lọc hồ cá tự động mà vừa có rau cá sạch tuyệt đối 100% (hữu cơ) ăn.