Cả tuần được ăn rau an toàn 😁😁😁.
Nói thật chứ mình rất thích ăn rau trong các buổi ăn, nhưng mua bên ngoài chợ thì sợ không an toàn. Còn mua siêu thị thì giá cao quá, nên tại sao không nên tạo một vườn rau tại nhà bạn?

Thu-hoach-rau-qua-aquaponicsrau-tang-o-aquaponics

rau-cai-aquaponicscai-mam-tren-gian-aquaponics