“Cận cảnh” giàn RXCS Aquaponics đầu tuần để cả tuần thực phẩm luôn XANH SẠCH AN TOÀN nè cả nhà ơi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

Xa-lach-trong-he-aquaponicsXa-lach-ot-bac-ha-trong-he-aquaponicsrau-muong-rau-den-nhat-trong-he-aquaponicsrau-mam-trong-he-aquaponicsrau-cai-rau-diep-ca-trong-he-aquaponics