Anh nhân viên RXCS Aquaponics chăm sóc bảo dưỡng hệ rau nhà anh Hùng Q12 thật là chu đáo. Các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nhé…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

dich-vu-cham-soc-khach-hang-cua-rxcs-aquaponics_4

dich-vu-cham-soc-khach-hang-cua-rxcs-aquaponics_3

dich-vu-cham-soc-khach-hang-cua-rxcs-aquaponics_2

dich-vu-cham-soc-khach-hang-cua-rxcs-aquaponics_1