Cuối năm thăm giàn trắng anh Gia, biệt thự Lan Anh, Q2…ôi rau trái gì cũng tốt, tết này rau sạch thôi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

rau-muong-va-mong-toi-he-aquaponics

rau-muong-va-mong-toi-he-aquaponics

Muop-dang-he-aquaponics_3

Muop-dang-he-aquaponics_2

Muop-dang-he-aquaponics_1

Muop-dang-he-aquaponics