THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! Đây là giàn bầu khủng của hệ RXCS Aquaponics 6 khay rau nhà anh Việt, Q12.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-bau-to-khung-aquaponics_8

gian-bau-to-khung-aquaponics_9

gian-bau-to-khung-aquaponics_7

gian-bau-to-khung-aquaponics_6

gian-bau-to-khung-aquaponics_5

gian-bau-to-khung-aquaponics_2

gian-bau-to-khung-aquaponics_4