Khi yêu thích, bạn luôn cho ra kết quả thật tuyệt vời và đây là giàn RXCS Aquaponics của anh Việt, Q12 sau 2 tháng. Bầu quá đã…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-bau-aquaponics-sau-2-thang_5

gian-bau-aquaponics-sau-2-thang_4

gian-bau-aquaponics-sau-2-thang_3

gian-bau-aquaponics-sau-2-thang_2

gian-bau-aquaponics-sau-2-thang_1

gian-bau-aquaponics-sau-2-thang