Giàn đôi 8 khay rau chuẩn (tổng 16 khay rau, 2 bồn cá và giàn leo lớn) của khách hàng Đặng Tất, Q1. Chờ rau lên đón Noel thôi, các bạn tham gian giàn rau sạch của anh.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-doi-8-khay-rau-cua-anh-dang-tat-o-quan-1-tp-ho-chi-minh-1

gian-doi-8-khay-rau-cua-anh-dang-tat-o-quan-1-tp-ho-chi-minh-2

gian-doi-8-khay-rau-cua-anh-dang-tat-o-quan-1-tp-ho-chi-minh-3

gian-doi-8-khay-rau-cua-anh-dang-tat-o-quan-1-tp-ho-chi-minh-4

gian-doi-8-khay-rau-cua-anh-dang-tat-o-quan-1-tp-ho-chi-minh