Giàn đôi 12 khay ra và 2 bồn cá nhà chị Phương, quận Tân Bình, như thường lệ RXCS Aquaponics tặng kèm “giàn rau mầm” bên dưới…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-rau-sach-12-khay-rau-cua-chi-phuong-quan-tan-binh

gian-rau-sach-12-khay-rau-cua-chi-phuong-quan-tan-binh-1

gian-rau-sach-12-khay-rau-cua-chi-phuong-quan-tan-binh-2

gian-rau-sach-12-khay-rau-cua-chi-phuong-quan-tan-binh-3

gian-rau-sach-12-khay-rau-cua-chi-phuong-quan-tan-binh-4