Giàn rau sạch 6 khay rau anh Mạnh ở Bình Tân nói chỉ rảnh cuối tuần và dù trời mưa rất to nhưng team RXCS Aquaponics vẫn kịp hoàn thành đúng hẹn.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-rau-sach-6-khay-rau-anh-manh

gian-rau-sach-6-khay-rau-anh-manh-1