Giàn RXCS Aquaponics 6 khay rau trắng của chú Cương, Lạc Long Quân chuẩn bị thu hoạch cải và rau muống…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-aquaponics-6-khay-rau-trang_1

gian-aquaponics-6-khay-rau-trang_2

gian-aquaponics-6-khay-rau-trang_3

gian-aquaponics-6-khay-rau-trang_5