Giàn RXCS Aquaponics nhà chị Phượng, Q5: mướp, rau muống, cải lên quá đã…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

rau-muong-gian-aquaponics_1

gian-muop-aquaponics_2

rau-muong-gian-aquaponics_2gian-muop-aquaponics_1

rau-muong-gian-aquaponics_3