Cuối tuần hoàn thành giàn siêu khủng cho cả cty anh Trường, Nhà Bè ăn: 5 hệ cơ bản gồm 37 khay rau 100l, 5 bồn cá 750l, giàn leo phủ 46m2 (PS: sau khi lắp thử nghiệm 2 hệ 16 khay, anh Trường tiếp tục lắp thêm 3 hệ 21 khay nữa).

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-khung-nha-be-1

he-aquaponics-khung-nha-be

he-aquaponics-khung-nha-be-2

he-aquaponics-khung-nha-be-7

he-aquaponics-khung-nha-be-6

he-aquaponics-khung-nha-be-5

he-aquaponics-khung-nha-be-4

he-aquaponics-khung-nha-be-3