Chăm giàn RXCS Aquaponics 37 khay rau nhà anh Trường sau 2 tuần lắp đặt (cho 2 hệ 16 khay) và 1 tuần cho 3 hệ 21 khay: rau muống đã ăn được 2 lần, rau cải chuẩn bị thu hoạch, cây leo bắt đầu leo giàn và ra hoa…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-huyen-nha-be-2

he-aquaponics-huyen-nha-be-3

he-aquaponics-huyen-nha-be-1

he-aquaponics-huyen-nha-be

he-aquaponics-huyen-nha-be (2)