Hệ 3 giàn RXCS Aquaponics 18 khay rau 100L và 3 bồn cá 750L nhà anh Châu, Q7 (sau khi lắp xong 2 giàn thì anh Châu quyết phủ thêm 1 giàn): view quá đẹp đúng không bạn, chờ rau lên nữa thì vừa làm vườn vừa ngắm phố phường trời trăng nữa thì còn gì bằng…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-3-gian-6-khay-rau-100L

he-aquaponics-3-gian-6-khay-rau-100L_1

he-aquaponics-3-gian-6-khay-rau-100L_2

he-aquaponics-3-gian-6-khay-rau-100L_3