Hệ RXCS Aquaponics 8 khay rau 100L nhà chị Tú, Q.Gò Vấp: cải, rau muống, cây leo khổ qua, dưa leo, bầu bí đầy đủ…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap_1

he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap

he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap_2

he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap_3

he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap_4

he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap_5\he-aquaponics-8-khay-rau-quan-go-vap_6