Giàn RXCS Aquaponics khủng gồm 2 hệ đôi 18 khau rau 100L nhà chị Đan, Q1: xà lách, rau muống, cả, quế thơm, cây leo đầy đủ cả…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

toan-canh-gian-aquaponics-quan-1

xa-lach-va-cai-trong-he-aquaponics-quan-1_1

xa-lach-que-thom-cai-trong-he-aquaponics-quan-1

rau-muong-khung-trong-he-aquaponics-quan-1

xa-lach-trong-he-aquaponics-quan-1_1

xa-lach-trong-he-aquaponics-quan-1