Đầu năm hoàn thành giàn RXCS Aquaponics 6 khay rau 100L + hồ cá 750L nhà anh Giang, KDC Park Riverside, Q9: chờ RAU XANH CÁ SẠCH lên hòa mình cùng cộng đồng xanh sạch nào…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-7-khay-rau-100l-tai-kdc-park-riverside-q9 he-aquaponics-7-khay-rau-100l-tai-kdc-park-riverside-q9-1 he-aquaponics-7-khay-rau-100l-tai-kdc-park-riverside-q9-2 he-aquaponics-7-khay-rau-100l-tai-kdc-park-riverside-q9-3