Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics 9 khay rau 100L + hồ cá 750L + giàn leo nhà anh Trí, Q2: hãy tận hưởng từng khau rau muống, rau cải, rau muống thật chất lượng nào…

5f76a99ad71a34446d0b 59f0191d679d84c3dd8c 8519eaf7947777292e66 e8e9ce78b0f853a60ae9

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

Bạn có biết, giàn Aquaponics giúp chủ nhà “nhất tiển song điêu” vừa có thể  dọn vệ sinh hồ cá tự động mà vừa có rau cá sạch tuyệt đối 100% (hữu cơ) ăn.