Hoàn thành xong hệ RXCS Aquaponics MINI 4 khay rau 50L + hồ cá bằng kính của nhà anh Khánh, Q.12: anh Khánh quyết định lắp thêm hệ MINI hồ cá bằng kính sau khi thấy ĐÔI 8 khay rau 100L + 2 bồn cá 500L + giàn leo lên hiệu quả. Giờ thì vừa trồng rau vừa ngắm cá luôn…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

Bạn có biết, giàn Aquaponics giúp chủ nhà “nhất tiển song điêu” vừa có thể  dọn vệ sinh hồ cá tự động mà vừa có rau cá sạch tuyệt đối 100% (hữu cơ) ăn.