Khay trồng trong hệ thống Aquaponics

Khay trồng trong hệ thống thực hiện ba 3 chức năng lọc:

Chức năng cơ khí (chất rắn được loại bỏ).

Chức năng khoáng (chất rắn được phân hủy và trở về nước).

Chức năng lọc sinh học.

Nguyên tắc và vật liệu cơ bản của hệ Aquaponics

Khay trồng Aquaponics đóng vai trò là nơi để cây phát triển, về cơ bản hệ thống khay trồng hoạt động rất đơn giản

Hệ thống khay trồng hỗ trợ sự phát triển của cây trồng tốt hơn và có liên kết chặt chẽ hơn là làm vườn đất truyền thống vì không cần phải xới đất thường xuyên.

Chi phí xây dựng hệ thống thấp hơn vì có rất ít thành phần cấu tạo nên khay trồng.

Nguyên tắc và vật liệu cơ bản của hệ Aquaponics4

Bể cá trong hệ thống Aquaponics

Các tiêu chuẩn trong công nghiệp là phải sâu ít nhất 30 cm (12”) để phát triển sự đa dạng rộng nhất của các vi sinh vật và để cung cấp bộ lọc hoàn chỉnh.

Phải được làm bằng vật liệu an toàn thực phẩm, không làm thay đổi độ PH của hệ thống của bạn ( bạn hãy cẩn thận với bể làm từ bê tông).

Theo nghiên cứu bồn 1000 lít hoặc dung tích lớn hơn dường như tạo ra các hệ thống Aquaponics ổn định nhất. Khối lượng lớn hơn là tốt hơn cho người mới bắt đầu bởi vì chúng cho phép xảy ra nhiều lỗi; diễn biến xảy ra chậm hơn ở khối lượng lớn hơn.

Trung bình cứ mỗi 0,5 kg cá tương ứng với 20-26 lít nước.

Khi mới bắt đầu hệ thống bạn có thể tính cứ mỗi 1 con cá tương ứng với 20-26 lít nước.

Nguyên tắc và vật liệu cơ bản của hệ Aquaponics2

Giá thể cho hệ thống Aquaponics

Giá thể phải:

  • Không thay đổi độ PH trong nước.
  • Không bao giờ nhũn ra hoặc vỡ
  • Kích thước phù hợp. Khoảng 1-3 cm
  • Độ xốp
  • Đá sỏi: tuy nhiên cẩn thận có đá vôi trong đó. Đá vôi sẽ thay đổi độ PH.

Nguyên tắc và vật liệu cơ bản của hệ Aquaponics3

Các loại giá thể phổ biến

Đất sét nung

Đá sỏi

Đá dung nham

Amôniắc, NO2 và NO3

Đó là nguyên tắc và vật liệu cơ bản của hệ Aquaponics.

Nguồn: RXCS