Nào cùng thu hoạch rau mầm cùng hai bà cháu nè. Giàn RXCS Aquaponics nhà chị Phượng sau 7 ngày, rau mầm đã ăn được đợt đầu tiên rồi đó…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

thu-hoach-rau-mam-aquaponics-sau-5-ngay_2

thu-hoach-rau-mam-aquaponics-sau-5-ngay_3

thu-hoach-rau-mam-aquaponics-sau-5-ngay_4