Toàn cảnh giàn RXCS Aquaponics nhà chị Phượng, Q.5: đủ loại rau và giàn leo tiếp tục phủ sóng…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

toan-canh-he-aquaponics-quan-5_2

Bau-trong-he-aquaponics-quan-5

toan-canh-he-aquaponics-quan-5_1

toan-canh-he-aquaponics-quan-5