[Video cận cảnh] hệ RXCS Aquaponics khủng 31 khay rau 100L, 4 hồ cá 750L nhà anh Tuấn, Q.7: RAU XANH CÁ SẠCH ĐẸP KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.