Chuẩn bị dọn dẹp gọn gàng giàn RXCS Aquaponics 7 khay rau 100L nhà anh Dũng, Bình Đường để lắp tiếp hệ 7 khay rau bên cạnh nè: rau và giàn leo um tùm, vớt cá quá đã luôn…

Sau khi dọn dẹp giàn cũ (clip trên), giàn RXCS Aquaponics 7 khay rau 100L + hồ cá 750L + giàn leo nhà anh Dũng, Bình Đường: hoàn thành xong kịp thả cá. Với tổng 2 giàn 14 khay rau 100L thì sẽ phủ kín sân thượng sớm thôi…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.