Các giá trị của hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics:

1. Giá trị thực phẩm sạch: hoàn vốn sau 12 tháng và hệ sử dụng được trên 05 năm

các lợi ích của hệ aquaponics

2. Giá trị sức khỏe: vô giá và giảm chi phí điều trị bệnh cũng như chi phí cơ hội lúc điều trị bệnh.

3. Giá trị tinh thần: gắn kết các thành viên trong gia đình, giáo dục trẻ em tình yêu thiên nhiên và ý thức về thực phẩm sạch.

4. Giá trị môi trường: mang lại mảng xanh cho gia đình và xã hội.

Và cuối cùng làm sao duy trì cây và cá tươi tốt trong thời gian dài đối với người thực sự bận rộn như cư dân thành phố thì hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics gần như là hệ duy nhất đáp ứng yêu cầu này, vì đơn giản đây là hệ “BA KHÔNG = KHÔNG ĐẤT + KHÔNG PHÂN BÓN + KHÔNG TƯỚI”.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics

Mô hình tự trồng rau nuôi cá tại nhà: Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics

Cây gì có th trng trong h Rau Xanh Cá Sch Aquaponics?

Ưu điểm của hệ Aquaponics so với Thủy canh