RAU XANH CÁ SẠCH AQUAPONICS

TUYỂN DỤNG

 

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phục vụ tốt khách hàng tại Tp.HCM và Hà Nội, RXCS  Aquaponics thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

 1. Trưởng nhóm lắp đặt:
 • Khảo sát, tư vấn và thiết kế giàn rau theo mặt bằng thực tế của khách.
 • Quản lý và đào tạo đội ngũ lắp đặt.
 • Lắp đặt giàn Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics cho khách.
 • Lương cơ bản và thưởng theo kết quả công việc.
 • Được trợ cấp tiền ăn và xăng đi lại. 
 1. Chuyên viên lắp đặt:
 • Khảo sát, tư vấn và thiết kế giàn rau theo mặt bằng thực tế của khách.
 • Lắp đặt giàn Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics cho khách.
 • Lương cơ bản và thưởng theo kết quả công việc.
 • Được trợ cấp tiền ăn và xăng đi lại. 
 1. Cộng tác viên lắp đặt:
 • Lắp đặt giàn Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics cho khách.
 • Lương cơ bản và thưởng theo kết quả công việc.
 • Được trợ cấp tiền ăn và xăng đi lại.  

Liên hệ: 0909 27 09 16 (Mr.Duy) hoặc Rxcs2016@gmail.com để cộng tác cùng RXCS Aquaponics!