Ngay giữ trung tâm thành phố New York, Mỹ xuất hiện các khu vườn Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics, phục vụ nhu cầu rau sạch cá an toàn cho cư dân thành phố:

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

Ngoài ra, công nghệ Aquaponics chính là công nghệ, cách dọn vệ sinh hồ cá tự động hay cách lọc hồ cá hoặc có thể nói là phương pháp làm sạch hồ cá tự động và có thêm rau sạch hữu cơ thủy canh để ăn.